నేహా శెట్టి  తెలుగు మూవీస్ 

మెహబూబా

గల్లి రౌడీ

మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్

DJ Tillu